empty
Budete presmerovaní na
www.instaforex.com
Služby na tejto webovej stránke lepšie vyhovujú vašej polohe
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

The Three Line Break grafy sa zobrazujú v samostatnom okne pre získanie jasnejšieho vnímania signálov. TLB grafy boli po prvý krát uvedené Stevenom Nisonom v jeho knihe Beyond Candlesticks v roku 1994.

Vzorec

Každá nová biela čiara je nakreslená ak aktuálne Close t (uzatváracia cena) prekročí High t-1 (predchádzajúca najvyššia cena). Biela čiara smeruje od úrovne High t-1 k High t.

  • Každá čierna čiara je nakreslená v prípade, že aktuálne Close je pod cenou Low (najnižšia cena) posledného obchodného dňa. Čierna čiara je vykreslená od úrovne Low t-1 k Low t.
  • Ak každá aktuálna Close t cena neprekročí trend alebo zmena nieje dostatočne veľká pre zmenu smeru, nepridávajú sa žiadne čiary.

Využitie pri obchodovaní

Three Line Break grafy zobrazujú sériu vertikálnych bielych a čiernych čiar alebo vertikálnych škatuliek. Biela čiara predstavuje rast cien, zatiaľ čo čierna čiara vyjadruje klesajúce ceny. Three Line Break grafy sa vyvíjajú na základe ceny a nie času.

Pravidlá pre využite three-line break grafu sú nasledujúce:

  • Nákup ak sa biela čiara objaví po troch susediacich čiernych čiarach (a “biela čiara obratu”).
  • Predaj keď sa čierna čiara objaví po troch susediacich bielych čiarach (a “čierna čiara obratu”).
  • Zdržte sa obchodovania keď sa striedajú biele a čierne čiary.

To čo určuje obrat ceny je tzv. price action. Nevýhodou TLB grafov je, že signály na obrat sa objavia až po tom čo sa nový trend už plne rozvíja.

Môžete nastaviť čas omeškania medzi periodami, kedy sa objavujú signály obratu. Pre krátkodobé obchody môžete používať prerazenie dvoch čiar, avšak pre dlhodobé obchody, môžete využívať 4 alebo dokonca až 10 čiarové prielomy.

Steve Nison odporúča využitie Three Line Break grafov spoločne s japonskými sviečkami. TLB grafy Vám pomôžu určiť prevládajúce trendy, zatiaľ čo sviečky Vám ukážu správny čas pre vstupovanie alebo vystupovanie z trhu.

Three Line Break (TLB) Grafy

Parametre TLB grafov:

LB = 3

Stiahnúť


Back to the list
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off