empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

Oscilátor TrendlessOS bol vyvinutý Joem DiNapoli na začiatku 80. rokov a popísaný bol v knihe Obchodovanie s DiNapoliho úrovňami. Tak isto ako ostatné DiNapolim vyvinuté indikátori, Trendless oscilátor je doplnkom k hlavným nástrojom rozhodovania - Fibonacciho úrovniam. Avšak podľa DiNapoliho konceptu Trendless indikátor môže byť používaný ako nezávislý obchodný nástroj.

Vzorec

TrendlessOscilator = close – SMA (7, close)

Využitie pri obchodovaní

Joe DiNapoli opísal hlavné stratégie použitia Trendless indikátora pri aktívnom obchodovaní na finančných trhoch. Z piatich popísaných stratégií sú veľmi zaujímavé tri spôsoby použitia. Tieto spôsoby demonštrujú, že indikátor Trendless je najprofitabilnejším technickým indikátorom z pomedzi ostatných podobných indikátorov.

  • Trendless indikátor môže, byť používaný ako nástroj na zatváranie obchodov. Ak indikátor dosiahne prepredané úrovne v rozsahu 70 až 100%, malo by dôjsť k zatvoreniu obchodu. Konkrétna úroveň sa vypočíta individuálne pre každé aktívum na základe denných grafov. Joe DiNapoli uzatvára obchod ak indikátor dosiahne úroveň +90%. Keď je dosiahnutá úroveň prepredania, cena môže pomaly pokračovať v poklese alebo môže dôjsť k obratu.
  • Trendless indikátor môže byť používaný ako filter pre otváranie obchodov na finančných trhoch. Ak sa signál na otvorenie obchodu objaví keď je indikátor Trendless nad úrovňou hodnoty +65%, potom nie je doporučované otvárať obchod, pretože cena sa môže vybrať ktorým koľvek smerom. Joe DiNapoli odporúča počkať do nasledujúceho obchodného dňa (pri intradennom obchodovaní) a ak je signál stále zachovaný, potom sa lepšie pozrite na úroveň Trendless indikátora.
  • Ako indikátor volatility Trendless oscilátor môže byť používaný ako indikátor akumulácie volatility a následného cenového skoku (nárast volatility). Ak je indikátor blízko úrovne 0% po dlhý čas, znamená to že sa na trhu vytvára veľmi silná akumulácia ktorá bude viesť cenovému skoku. Takáto situácia sa dá využiť pri obchodovaní, pretože indikuje vhodný čas pre obchod.
TrendlessOS indikátor

Stiahnúť


Back to the list
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off