empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

TRIX indikátor bol navrhnutý analytikom J. Hustonom na využitie pri obchodovaní a takisto na analýzu smeru cenových zmien. Tento indikátor môže byť dobre využiteľný ako nástroj umožňujúci filtrovanie nevýznamných cenových zmien v rámci smeru veľkého trendu na trhu s ohľadom na väčšie cykly.

Vzorec

TRIX = K%(EMAn (EMAn ( EMAn))), kde


K% sa berie v smere predchádzajúceho obdobia

Využitie pri obchodovaní

TRIX indikátor je nástroj, ktorý zobrazuje sklon trojitého vyhladeného EMA.

Treba vziať do úvahy, že indikátor meria stupeň zmeny uzatváracej ceny, rast línií indikátora vyjadruje pravdepodobnosť stabilného rastového trendu. Zároveň, ak klesá hodnota indikátora, potom vzniká cenový pohyb smerujúci nadol. V prípade, že indikátor prekríži nulovú čiaru v ktorom koľvek smere, znamená to, že cena môže pokračovať vo svojom vývoji v danom smere.

Keď využívate indikátor TRIX, venujte pozornosť správaniu signálnej čiary vo vzťahu k trendovým čiaram indikátora. Nákupný signál sa vytvára ak TRIX prekríži svoju signálnu čiaru smerom nahor, kým predajný signál sa objaví v prípade, že indikátor prekríži svoju signálnu čiaru nadol.

Tento indikátor patrí medzi impulzívne, čo je dôvodom prečo môže byť perfektne využívaný počas silných pohybov trhu. Avšak keď je na trhu postranný trend, môže byť vygenerovaných mnoho falošných signálov.

Indikátor bol testovaný využitím v mechanickom obchodnom systéme ktorý potvrdil, že najziskovejším signálom TRIXu je prekríženie signálnej čiary. Prekročenie nulovej čiary je lepšie pusúdiť tak, že je pravdepodobnosť pokračovania cenových zmien, a nie ako signál na otvorenie pozície po prelomení nulovej úrovne.

Indikátor TRIX

InstaForex parametre indikátora TRIX

TRIX_period = 13

Signal + period = 8

Count_bars = 1500

Stiahnúť


Back to the list
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off