empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

The Upside Gap Two Crows je reversálny pattern na grafe len počas uptrendu. Tento sviečkový pattern reprezentuje rozdile medzi druhou malou čiernou sviečkou (tretí deň) a prvou ktorá ju zahaľuje. Následne môžete vidieť, formáciu two crows na týchto sviečkach. Tento pattern má medvedí charakter.

Pattern sa sformuje keď je otváracia cenu druhej čiernej sviečky nad cenou prvej čiernej sviečky a zatváracia cena je pod zatváracou cenou prvej čiernej sviečky. Mali by ste pozorovať rozdiuel mezdi bielou a čiernou sviečkou. trtetia sviečka by následne mala otvoriť nad druhou a prekryť ju.

Ako spozorovať formáciu Upside Gap Two Crows?

  • Uptrend pokračuje s dlhou bielou sviečkou;
  • Čierna sviečka vytvorí rozdiel s nasledujúcou bielou sviečkou;
  • Otváracia cena druhej čiernej sviečky je nad otváracou cenou prvej čiernej sviečky, zatiaľ čo zatváracia cena je pod telom prvej čiernej sviečky. Telo druhej čiernej sviečky prekryje prvú čiernu sviečku;
  • Zatváracia cena druhej čiernej sviečky je nad zatváracou cenou veľkej bielej sviečky.

Scenár a psychológia

Tak ako ostatné medvedie formácie aj Upside Gap Two Crows začína bielou sviečkou. Ďalší deň sa obchodovanie otvorí rozdielom tzv. gapom, avšak cena nedokáže rásť a zatvorí pod otváraciu cenu a vytvorí čiernu downtrendovú sviečku.

Ďalšia obchodná seansa otvorí opäť vyššie ale cena opäť padne a zatvorí pod predchadzajúcu zatváraciu cenu. Zatváracia cena je však stále vyššia ako zatváracia cena prvej bielej uptrendovej sviečky. V tento moment začína uptrend slabnúť.


Flexibilita

The Upside Gap Two Crows pattenr je pomerne striktný. V prípade ak cena zatvorí vo vnútri tela bielej sviečky v druhý deň, formácia sa mení na Two Crows.


Vývoj

Formácia sa môže vyvinúť aj počas jednej sviečky a to bielej ktorej telo je dlhšie ako telo sviečky v prvý deň.

Predtým než urobíte akýkoľvek krok pri tejto formácií, čakajte pre konfirmáciu či je tento pattern resp. formácia medvedia.


Podobne paterny a formácie

Upside Gap Two Crows sa odlišuje od Mat Hold Pattern a to faktom že telo čiernej sviečky tretí deň nemože otvoriť pod otváraciu cenu druhého dňa a jej telo musí ostať v rámci prvého dňa Upside Gap Two Crows. Prvé dni formácie sa môžu sťat patternom Evening Star podľa toho čo sa stane tretí deň.

Upside Gap Two Crows

Stiahnúť


Back to the list
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off