empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

Technický indikátor Will-Spread bol vyvinutý Larrym Williamsom a bol popísaný v jeho knihe Dlohodobé tajomstva krátkodobého obchodovania. Will-Spread je jedným z najlepších finančných indikátorov, ktorý meria tok ceny medzi primárnym a sekundárnym trhom. Účel tohoto porovnávania je upozorniť na signály pre otvorenie/uzatvorenie pozície na finančných aktívach pomocou trhových signálov, ktoré vplývajú na tieto konkrétne aktíva.

Vzorec

Spread = (Uzatváracia cena (trh1, n)/Uzatváracia cena (trh4, n))*100

Will-Spread = EMA (5, Spread) – EMA (20, Spread)

Využitie pri obchodovaní

Hlavnou metódou využitia Will-Spread je sledovanie spôsobu ako tento indikátor prekríži nulovú líniu. Keď indikátor prekríži nulovú líniu zdola nahor, je pravdepodobné, že rastový trend bude pokračovať. Keď indikátor padne pod nulovú líniu, vytvoril sa klesajúci trend.

Autor ponúka využitie tohto indikátora v obchodovanií ako filter: keď Will-Spread prekríži nulovú líniu, obchodník by mal čakať na sformovanie sviečky, ktorá nasleduje po signály. V prípade, že nová sviečka vytvorí nové high/low nad/pod predchádzajúcimi, obchodník by mal otvoriť pozíciu. Neodporúča sa otvárať pozíciu ak sviečka nesformuje nové high/low.

Hlavnou podmienkou pre výpočet Will-Spread indikátora je finančné aktívum, ktoré najviac ovplyvňuje menový pár. Najbežnejšie aktíva príbuzných trhov sú Zlato, ropa (#CL), S&P-500 index (#SPX), a index Nikkei-225 (#N225). Zlato a ropa sa môžu jednoducho použiť pre hlavné menové páry, zatiaľ čo akciové indexy lepšie fungujú pre vytváranie signálov pre také menové páry ako sú USD/CHF a USD/JPY.

Will-Spread Indikátor

InstaForex Will-Spread parametre

FastMAperiod = 3

SlowMAperiod = 15

SecondMarket = GOLD

Stiahnúť


Back to the list
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off