empty
You are about to be redirected to
www.instaforex.com
The services on this website better suit your location
 
 
Open Account

Online kvóty všetkých menových párov

Nastavenia
Šírka: (230-300)
Vyberte si tickers:

Formát cien: Kompletný Stručný
Časová zóna: v hodinách vzhľadom na GMT 0
(napr. +2 alebo -1)
Partnerský odkaz: This field is required. Here you need to type in your affiliate link that was formed in the client area. ?
This field should be filled!
Incorrect IB Link!
Logo:
Veľké  
Malé  
Farba pozadia hlavičky:
Uhly: Orámované   Normálne
Font hlavičky:
Font riadku:
Ukážka informera
<a href="https://www.instaforex.eu/sk/">InstaForex portál</a>
Kód na vloženie

Kvôty sú automaticky aktualizované každých 30 s.
Vzorový kód. Vložte ho do tela stránky (medzi <body> a </body>)

IFRAME verzia:
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.