empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

Stop loss je veľmi používaná objednávka, ktorej hlavnou úlohou je obmedzovanie možných strát v prípade nepriaznivého pohybu na trhu.

Stop loss sa používa iba s otvorenými pozíciami. Keď podmienky na trhu nie sú pre obchodníka vhodné a cena dosiahla úroveň Stop lossu, dôjde k automatickému uzavretiu obchodu. Preto Stop loss pomáha obchodníkom kontrolovať straty a v prípade zlyhania udržať v bezpečí aspoň časť depozitu.

Ak obchodník nepoužíva Stop loss objednávky, pozícia je zatvorená brokerom v momente, keď sa bude suma strát rovnať sume depozitu.

Existujú 3 typy Stop loss objednávok: fixný Stop loss, kĺzavý Stop loss a kombinovaný Stop loss.

Fixné Stop lossy sa nastavujú pri otváraní pozícií. Tieto stop lossy nemôžu byť nahradené až dokým nedôjde k uzavretiu obchodu. Kĺzavé stoplossy na druhú stranu môžu byť zmenené kedykoľvek v závislosti na cenovom pohybe. Ďalšie meno pre kĺzavý Stop loss je Trailing stop, ktorý môže byť zmenený ručne alebo automaticky podľa nastavení obchodníka.

V súčasnosti existuje množstvo diskusií či je nevyhnutné používať Stop Lossy alebo nie. Niektorí obchodníci veria, že Stop Loss by mal byť povinný, zdôrazňujú schopnosť Stop Lossov predchádzať strate celého depozitu. Ak sa cena výrazne hýbe v smere, ktorý sa nezhoduje sa našim očakávaním, obchod ktorý nebol včas zatvorený môže spôsobiť výrazné straty. Kritici Stop Lossov veria, že táto objednávka môže obmedzovať nielen straty ale ja zisky. Kedže cenový pohyb je často nepredvídateľný a neočakávaný, tento pohyb sa môže vyvinúť podľa očakávaní obchodníka hoci v určitých obdobiach môže preťať úroveň Stop Lossu. V tomto prípade je pozícia uzavretá so stratami, aj keď ju bolo možné zatvoriť neskôr so ziskom.

Z pravidla rozhodnutie o tom či používať alebo nepoužívať Stop Loss závisí od individuálnej stratégie každého jedného obchodníka. Preto neexistuje jednotný názor na nevyhnutnosť používania Stop Loss objednávok limitujúcich straty.

Naspäť na zoznam článkov
Open account
Open account
Make a deposit
Make a deposit
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off