empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

Akciový trh (USA) a Forexový trh majú mnoho odlišností. V Rusku sa akciový trh nazýva podielovým trhom. Aké sú rozdiely medzi týmito dvoma trhmi?

1. Pracovný čas na akciovom trhu začína o 9:30 a končí o 16:00 New Yorkského času. To je dôvod prečo obchodníci vykonávajú väčšiu časť z obchodov v popoludní. Naproti tomu forexový trh funguje 24 hodín (okrem soboty a nedele, v tieto dni sa neobchoduje) čo umožňuje obchodníkovi zvoliť si pre neho najvyhovujúcejší čas obchodovania.

2. Pri obchodovaní na akciovom trhu tísícov akcií rôznych spoločnosti je veľmi ťažko odhadnuteľné ktoré akcie, ktorej spoločnosti budú stúpať alebo naopak pôjdu dole - je to takmer nemožné, takisto nie je možné sa so všetkými akciami oboznámiť. Z tohto dôvodu je vybratie si niekoľkých hlavných spoločností, ktoré si budeme všímať medzi tou obrovskou masou ostatných možností veľmi komplikovaná úloha.

Avšak na Forexe sa vo väčšine prípadov obchoduje s niekoľkými menami, cena ktorých je v US dolároch. Ohodnotenie týchto menových párov voči doláru a voči ostatným menám je ovplyvnená omnoho viac ekonomickými udalosťami a správami, než sú ovplyvňované akcie spoločností na akciovom trhu.

Je omnoho jednoduchšie analyzovať objektívne ekonomické faktory vplývajúce na stav v krajine o ktorej menu sa zaujímame. Pričom ekonomické správy sú vždy voľne dostupné vďaka ich pravidelnému zverejňovaniu v masmédiách.

3. Počas zhoršujúcich sa ekonomických podmienok v krajine a neustálom poklese trhu investori na akciovom trhu čelia vážnym problémom. V tomto období sa ich zisky výrazne prepadnú a niekedy dokonca dosiahnú 0 ak is investor nepožičia peniaze od brokera na obchodovanie pri páde trhu. Z dôvodu cyklického ekonomického vývoja po jeho kolapse vždy nasleduje vzostup, jeho trvanie môže byť rôzne, od niekoľkých mesiacov až po niekoľko rokov.

Na forexovom trhu, narozdiel od akciovej burzy, obchodníci nakupujú stúpajúce meny a predávajú klesajúce. Toto je hlavný spôsob obchodovania a dosahovania profitu na Forexovom menovom trhu.

Napriek niekoľkým výhodnám Forexového menového trhu voči akciovému trhu, nemôže byť na 100% garantovaná úspešnosť, pretože tak ako na akciovom trhu, aj na Forexe existuje možnosť straty Vašich prostriedkov.

Naspäť na zoznam článkov
Open account
Open account
Make a deposit
Make a deposit
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off