empty
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка

Натрупване/Дистрибуция - A/D: описание, настройка и приложение

Промените в цената и обема се измерват от техчническия индикатор Натрупване/Дистрибуция, A/D. Индекса измерва ценовите промени и обема, когато се увеличат, ценовите колебания влияят върху индикатора и той също се покача.

Този индикатор е аналог на широко разпространения - On Balance Volume. Тези индекси се използват за да се тества и потвръждава цената с оглед на правилните корекции спрямо обема.

Когато A/D започне да нараства, това означава, че можеда да започнете да купувате или натрупвате количества от дадения инструмент, тъй като частта на търгувания обем е относителен спрямо възходящото движение на цената. Продажби могат да се правят, когато индикатора започне да пада, защото търгуваните обеми са тясно свързани с движението надолу.

По-често в случаите на дивергенция цената променя посоката си според индикатора. Например: ако индекса се покачи, цената на акциите спада, следователно може да се очаква ценова корекция.

Изчисляване:

Към/от настоящата стойност на индикатора се добавя/вади определена част от дневния обем. Ако цената на затваряне е близо до максимума за деня, тогава частта, която се добавя е по-голяма. Ако цената на затваряне не близо до минимума – частта за изваждане е по-голяма. Ако е между минимума и максимума, индикатора остава на същото ниво.

A/D(i) =((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A/D(i-1)

което значи:

A/D(i) - Натрупване/Дистрибуция за текущия бар;

CLOSE(i) – цената на затваряне на бара;

LOW(i) – минималната цена за бара;

HIGH(i) – максималната цена за бара;

VOLUME(i) – обем;

A/D(i-1) - Натрупване/Дистрибуция за предходния бар.

Техническият индикатор Натрупване/Дистрибуция, A/D се определя от цената и обема. Обема се явява като индекс на претегляне при промяна на цената – колкото е по-голям индекса (обема), толкова по-значителна ще бъде ценовата корекция върху индикатора (за определен период от време).

   Назад към списъка с индикатори   
Назад към списъка с индикатори
Take the first step towards your goal
Open account
Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.