empty
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка

Формула и настройки на индикатора Стохастичен осцилатор: описание, настройка и приложение

Техническият ндикатор Stochastic Осцилатор сравнява настоящата цена на затваряне с ценовия рейндж за определен времеви период. Индикаторът се представя като две линии. Основната линия се нарича %K. Втората линия, наричана %D, е плъзгаща средна от %K. Линията %K обикновено е представена като плътна дебела линия, докато %D линията е пунктирна.

Има три основни начина да се интерпретира Stochastic Осцилатора.

- Купува, когато осцилатора ( %K или %D) спадне под определено ниво (като правило 20) и тогава се покача над това ниво. Продава, когато осцилатора се покачи над определено ниво (като правило 80) и след това спадне под това ниво;
- Купува, когато %K линията се покачи над %D линията. Продава, когато %K линията е под %D линията;
- Следене на раздалечаването. Например: цените формират серия от нови върхове и Stochastic Осцилатора не успява да премине предишната си най-висока стойност.

Изчисляване

Stochastic Осцилаторът има четири променливи:
- %K периода. Това е броя на времевите периоди, използвани в изчислението на Stochastic;
- %K Период на забавяне. Тази стойност контролира вътрешното изглаждане на %K. Стойност от 1 се счита за бърз stochastic; стойност от 3 се счита за бавен stochastic;
- %D периоди. Това е броя на времеви периоди, използван за изчислението на плъзгащите средни на %K;
- %D метод. Методът (с др. думи Експоденциален, Прост, Изгладен, или Претеглен) използван за изчислението на %D.

Формулата за %K е:
%K = (CLOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))*100
където:
CLOSE - е днешната цена на затваряне;
LOW(%K) - е най-ниското дъно за %K периода;
HIGH(%K) - е най-високия връх за %K периода.
Плъзгащите средни за %D се изчисляват по формулата:
%D = SMA(%K, N)
Където:
N - е периода на изглаждане;
SMA - е Проста Плъзгаща Средна.

   Назад към списъка с индикатори   
Назад към списъка с индикатори
Take the first step towards your goal
Open account
Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.