empty
You are about to be redirected to
www.instaforex.com
The services on this website better suit your location
 
 
Open Account

Accumulation/Distribution - A/D: descriere, reglare și aplicare

Indicatorul Tehnic de Acumulare / Distribuţie (Accumulation Distribution, A/D) se determină schimbările de preţ şi de volum. Volumul acţionează ca un factor de ponderare pentru variaţiile de preţ - cu cît este mai mare coeficientul (volumul), cu atît este mai mare contribuţia schimbării preţului (pentru această perioadă de timp) în valoarea indicatorului.

De fapt, acest indicator - este un model a indicatorului mai frecvent utilizat OBV (On Balance Volume). Ambele sunt utilizate pentru confirmarea schimbării preţurilor prin compararea volumului de tranzactii.

Creşterea indicatorului Accumulation/Distribution (A/D) înseamnă acumulare (cumpărare) de hîrtii de valoare, deoarece partea semnificativă a volumului de tranzacţii este legată de mişcarea crescătoare a preţurilor. Cînd indicatorul scade, aceasta înseamnă distribuţia (vînzarea) hîrtiilor de valoare, deoarece partea semnificativă a volumului de tranzacţii este legată de mişcarea descrescătoare a preţurilor.

Divergenţele între indicatorul Accumulation/Distribution şi preţul hîrtiilor implică o schimbare a preţurilor. De obicei, în caz de divergenţă tendinţa de preţ se modifică în conformitate cu direcţia mişcării indicatorului. Astfel , dacă indicatorul creşte, iar preţul hîrtiilor de valoare scade, atunci este posibil ca preţul sa se inverseze..

Calculul:

La valoarea actulă acumulată a indicatorului se adaogă sau se scade din el o parte din volumul zilnic. Cu cît este mai aproape preţul de închidere de maxima zilei , cu atît este mai mare valoarea adăugată. Dacă preţul de închidere se află strict între maxim şi minim , valoarea indicatorului nu se modifică.

A/D(i) =((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A/D(i-1)

meaning:

A/D(i) - valoarea Indicatorului Acumulare / Distribuţie pentru bara curentă;

CLOSE(i) – preţul de închidere a barei;

LOW(i) – preţul minim al barei;

HIGH(i) – preţulmaxim al barei;

VOLUME(i) – volumul;

A/D(i-1) - valoarea Indicatorului Acumulare / Distribuţie pentru bara precedentă.

   Înapoi la lista de indicatori   
Înapoi la lista de indicatori
Take the first step towards your goal
Open account
You are now leaving www.instaforex.eu, a website operated by INSTANT TRADING EU LTD
Nu puteti sa vorbiti acum?
Puneti intrebare in chat.