empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

17.03.202315:51 Forex Analysis & Reviews: Trading Signal for GBP/USD for March 17 - 20, 2023: sell below 1.2147 (200 EMA - exhaustion)

Tieto informácie poskytujeme retailovým a profesionálnym klientom ako súčasť marketingovej komunikácie. Neobsahujú investičné poradenstvo, investičné odporúčania, ponuku ani výzvu na vykonanie transakcie alebo použitie stratégie na finančných nástrojoch a ani by sa tak nemalo s nimi zaobchádzať. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani predikciou budúceho výkonu. Spoločnosť Instant Trading EU Ltd. neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť poskytovaných informácií ani za stratu, ktorá by vyplynula z akejkoľvek investície založenej na analýze, predpovedi alebo iných informáciách poskytnutých zamestnancom spoločnosti alebo iným spôsobom. Celé vylúčenie zodpovednosti nájdete tu.

Exchange Rates 17.03.2023 analysis

Early in the American session, the British pound (GBP/USD) is trading around 1.2131 and inside a downtrend channel formed since March 10. The latest Japanese candle shows that a trend change could occur in the next few hours if the pair trades below 1.2147 which represents a strong top.

In case GBP/USD falls below the 21 SMA located at 1.2116, we could expect a bearish acceleration and the pair could find support at 1.2085 and at the 200 EMA located at 1.2068.

The pound tried to break the strong resistance at 1.2207 (4/8 Murray) and failed. Since then, it has made a technical correction and is now showing signs of exhaustion.

The markets believe that there is a 90% probability that the Fed will raise the interest rate by 0.25% at the monetary policy meeting next week. Therefore, risk aversion should continue to support the dollar. Therefore, we could expect a fall in the British pound in the coming days.

Therefore, in case the British pound approaches the 1.2147 zone and fails to break it, it will be seen as a signal to sell with targets at 1.2068. The eagle indicator is in the overbought zone, so any technical bounce could be seen as an opportunity to sell below 4/8 Murray (1.2207).

Dimitrios Zappas
Analytical expert of InstaForex
© 2007-2023

Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off