empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

25.05.202315:30 Forex Analysis & Reviews: XAU/USD Outlook for May 25, 2023

Tieto informácie poskytujeme retailovým a profesionálnym klientom ako súčasť marketingovej komunikácie. Neobsahujú investičné poradenstvo, investičné odporúčania, ponuku ani výzvu na vykonanie transakcie alebo použitie stratégie na finančných nástrojoch a ani by sa tak nemalo s nimi zaobchádzať. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani predikciou budúceho výkonu. Spoločnosť Instant Trading EU Ltd. neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť poskytovaných informácií ani za stratu, ktorá by vyplynula z akejkoľvek investície založenej na analýze, predpovedi alebo iných informáciách poskytnutých zamestnancom spoločnosti alebo iným spôsobom. Celé vylúčenie zodpovednosti nájdete tu.

Exchange Rates 25.05.2023 analysis

Our main forecast is based on the expectation of a resumption of growth for XAU/USD. In the current situation of uncertainty, many economists predict an increase in demand for safe-haven assets, particularly gold.

From a technical perspective, XAU/USD is developing a short-term downward dynamics towards key support levels: 1905.00 (144 EMA on the daily chart), 1896.00 (61.8% Fibonacci level in the downward correction wave from its peak at 2070.00 to its low at 1615.00), and 1882.00 (200 EMA on the daily chart).

Exchange Rates 25.05.2023 analysis

A break below the local support level 1954.00 could activate this downward scenario for XAU/USD. In such a case, a break below the support level of 1872.00 (50 EMA on the weekly chart) and further decline would indicate a break in the medium-term bullish trend.

For now, as long as it remains above the key support levels of 1788.00 (144 EMA on the weekly chart and 38.2% Fibonacci level), 1742.00 (200 EMA on the weekly chart), and 1722.00 (23.6% Fibonacci level), XAU/USD remains within the long-term bullish market zone.

Exchange Rates 25.05.2023 analysis

A break above the 1974.00 resistance level could serve as the first signal for a resumption of long positions, with breakouts above the resistance levels of 1980.00 (200 EMA on the 1-hour chart) and 1987.00 (200 EMA on the 4-hour chart) confirming the trend.

Support levels: 1954.00, 1905.00, 1896.00, 1882.00, 1872.00, 1843.00, 1800.00, 1788.00, 1742.00, 1722.00

Resistance levels: 1974.00, 1980.00, 1987.00, 2000.00, 2010.00, 2048.00, 2070.00, 2077.00

Jurij Tolin
Analytical expert of InstaForex
© 2007-2024

Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off