empty
Budete presmerovaní na
www.instaforex.com
Služby na tejto webovej stránke lepšie vyhovujú vašej polohe
 
 
Otvoriť účet

Vzorec

KPO = RWI(high) - RWI(low), kde


RWI(high) = (High[0]-Low[n])/ATR*sqrt(n),

RWI(low) = (High[n]-Low[0])/ATR*sqrt(n).

Využitie pri obchodovaní

IFX_KasePeakOscillator je v podstate unikátny oscilátor, ktorý navyše okrem histogramu obsahuje čiaru zobrazujúcu dná a vrcholy histogramu vzhľadom na dná a vrcholy ceny. Táto čiara je významná pri obchodovaní proti rozvíjajúcemu sa trhu.

Zmena farby indikátora dáva signál pre vstup na trh.

Ak sa trh vyvíja celkovo v býčom trende a IFX_KasePeakOscillator zmení červenú farbu na modrú, znamená to, že je správny čas na nákup aktív, pretože cena môže neskôr stúpnuť voči aktuálnej cene.

Ak trh ukazuje celkovo medvedí trend a IFX_KasePeakOscillator sa zmení z modrej farby na červenú, znamená to, že je správny čas pre predaj aktív pretože cena môže neskôr klesnúť voči aktuálnej cene.

V prípade, že sa histogram dotkne vrcholu signálnej čiary, obchodník musí byť varovaný voči obráteniu ceny keď cena dosiahne svoje strednodobé dno alebo vrchol.

Ak histogram oscilátora prekríži nulovú čiaru zdola nahor, hovorí to, že celkové cenové smerovanie sa zmenilo z klesajúceho na stúpajúce, čiže je správny čas na nákup. Naopak ak histogram indikátora prekríži nulovú čiaru zhora nadol, znamená to, že obchodník by sa mal pripraviť na predaj, pretože trend sa obrátil z rastúceho na klesajúci.

Vrcholy a dná histogramu sa môžu použiť pre vyhľadanie klasických signálov divergencie a konvergencie.

Indikátor IFX_KasePeakOscillator

Parametre IFX_KasePeakOscillator

KPeriod = 30

CalsBars = 1000

Stiahnúť


Back to the list
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.