empty
You are about to be redirected to
www.instaforex.com
The services on this website better suit your location
 
 
Open Account

Vzorec

L0:=((1-g)*C) + (g*PREV);

L1:=(-g*L0) + Ref(L0,-1) + (g*PREV);

L2:=(-g*L1) + Ref(L1,-1) + (g*PREV);

L3:=(-g*L2) + Ref(L2,-1) + (g*PREV);

cu:= If(L0 > L1, L0-L1,0) + If(L1 > L2, L1-L2,0) + If(L2 > L3, L2-L3,0);

cd:= If(L0 < L1, L1-L0,0) + If(L1 < L2, L2-L1,0) + If(L2 < L3, L3-L2,0).

Využitie pri obchodovaní

Ako v prípade mnohých iných oscilátorov, hlavná metóda použitia tohto indikátora je otváranie nákupných objednávok po tom čo úroveň indikátora prerazila úroveň 0.15 a otváranie predajných objednávok po tom čo indikátor prerazil pod úroveň 0.75.

Hlavný parameter indikátora RSI Laguerre pre MetaTrader je faktor gamma, ktorý sa štandardne rovná hodnote 0.7. Je dôležité všimnúť si, že ak sa používa hodnota, ktorá je nižšia ako táto úroveň (napríklad 0.5), indikátor nabáda k viac agresívnemu obchodovaniu s veľkým počtom obchodných signálov, čo negatívne vplýva na výsledky. Vysoké hodnoty faktora gamma (viac ako 0.85) sa neodporúča používať pretože nadhodnotenie tohto parametra môže viesť k oneskoreniu práce indikátora.

Hlavnou odlišovacou črtou technického indikátora RSI Laguerre je situácia, kedy čiara indikátora dosiahne minimálne alebo maximálne hodnoty pričom sa hýbe iba horizontálnym smerom. Táto situácia predstavuje silný pohyb v danom smere. Čiže ak sa hodnota indikátora rovná 1 a hýbe sa horizontálne, znamená to, že na trhu prevláda silný trendový pohyb, ktorý smeruje nahor. Ak sa hodnota indikátora rovná 0 a indikátor sa hýbe horizontálne, potom by ste mali otvoriť predajné obchody pri vytváraní klesajúceho pohybu.

RSI Laguerre Indicator

Parametre InstaForex indikátora RSI Laguerre

gamma = 0.7

Stiahnúť


Back to the list
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.