empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

Forexový trh (FX trh) je medzibankový menový trh. Výraz Forex sa používa iba pre výmenu mien, neoznačuje teda všetky typy operácií s menami. Operácie na menovom trhu môžu byť obchodné, špekulatívne, hedžové a regulačné.

Vďaka rýchlemu rozvoju globálnej siete, ponúka forexový trh skutočné príležitosti pre každú osobu bez ohľadu na vek. Potrebné sú iba pripojenie k internetu a obchodná platforma.

O forexe

V auguste 1971 prezident USA Richard Nixon zrušil voľnú konvertibilitu amerického dolára za zlato, a v decembri 1971 bola vo Washingtone podpísaná Smithsonová dohoda, podľa ktorej sa 1% pohyb menového kurzu voči americkému doláru nahradil 4.5% ( 9% pre menové páry, ktoré neobsahujú americký dolár). Toto bol koniec systému založenom na fixných menových kurzoch. Tieto reformy boli vykonané za účelom toho, aby sa stala cena zlata viac liberálnou. Pred týmito zmenami boli menové kurzy stabilné vďaka zlatému štandardu, avšak po tejto zmene plávajúci výmenný kurz viedol k nevyhnutným výkyvom menových kurzov. Táto udalosť bola zrodom novej aktivity, obchodovania mien, kedy už výmenný kurz nezávisel od zlatého ekvivalentu meny, ale závisel od dopytu a ponuky po tejto mene. V januári 1976 počas stretnutia krajín medzinárodného menového fondu v Kingstone, podpísali ministri novú dohodu o medzinárodnom menovom systéme vo forme dodatkov k už platným článkom a dohodám Medzinárodného menového fondu. Množstvo krajín sa dištancovalo od fixáciie národných mien na americký dolár alebo zlato. Napriek tomu, už v roku 1978 to bolo oficiálne povolené Medzinárodným menovým fondom. Od tohto momentu sa stali plávajúce menové kurzy princípom fungovania menovej burzy.

Nový menový systém nebol založený na určovaní kúpnej sily peňazí na základe hodnoty ich zlatého ekvivalentu. Peniaze krajiny prestali predstavovať ich oficiálnu hodnotu v zlate. Výmena sa začala vykonávať na voľnom menovom trhu za pohyblivé ceny.

Vzniknutie systému plávajúcich výmenných kurzov viedlo k tomu, že centrálne banky získali právo vplývať na výmenné kurzy a získali možnosť ovplyvňovať ekonomickú situáciu v krajine používaním určitých opatrení.

Dovozcovia, vývozcovia a bankové inštitúcie ktoré ich podporovali sa stali bežnými účastníkmi menového trhu pretože pohyby výmenných kurzov sa odteraz odzrkadľovali na finančných výsledkoch ich práce či už pozitívne alebo negatívne.

Denný obrat na forexovom trh:

Neexistujú presné čísla, pretože tento druh trhu je mimo burzový, a neexistuje tu povinná registrácia a uverejňovanie údajov o činnosti. V rokoch 2005-2006 sa odhady denného obratu pohybovali medzi 2 až 4 biliónmi amerických dolárov. Časť tohto obratu je vyprodukovaná okrajovým obchodovaním, ktoré umožňuje uzatvárať kontrakty v sumách prekračujúcich reálne peňažné prostriedky zúčastnených strán. Nezávisle od charakteru a cieľov operácií na forexe, práve obrovský obrat garantuje vysokú likviditu forexového trhu.

Zarábanie na forexovom trhu:

Existuje množstvo reklám na Internete o tom ako zarobiť na forexom trhu. Avšak jedno by sme mali zobrať do úvahy, táto práca nie je povolaním na plný úväzok a nemá stabilné zárobky. Len vy určujete Váš zárobok, ktorý sa odvíja od Vaše straty alebo ziskov. Tento biznis je o zveľaďovaní kapitálu a podstupovaní nevyhnutného rizika.

Obchodovanie na Forexe má množstvo osobitostí, neexistuje tu kariérny rebríček, nepotrebujete na začiatok obrovský počiatočný kapitál, obchodné operácie sú podobné a nevyžaduje sa neustále vzdelávanie a potencionálny výnos ale aj riziko sú vysoké. Tieto charakteristické znaky robia obchodovanie na forexe atraktívnym pre možnosť začať obchodovať na burzovom trhu s malým počiatočným vkladom.

S týmto trhom sa môžete oboznámiť prostredníctvom demo účtov. Za týmto účelom si potrebujete vybrať iba brokera ktorý Vás zaujal, stiahnuť si obchodnú platformu a registrovať si demo účet. Každý biznis môže priniesť zisk ale aj stratu. Aby ste zarábali namiesto strácania peňazí, musíte študovať FX trh a pochopiť nuansy obchodovania. Akonáhle ste schopný pochopiť pravidlá menového trhu, stane sa z Vás úspešný obchodník.

Naspäť na zoznam článkov
Open account
Open account
Make a deposit
Make a deposit
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off