empty
Budete presmerovaní na
www.instaforex.com
Služby na tejto webovej stránke lepšie vyhovujú vašej polohe
 
 
Otvoriť účet
ForexCopy In Details
Service that allows you to duplicate orders of Traders even when you are away from your trading terminal.
header_mt4
Čo je ForexCopy

ForexCopy je služba spoločnosti InstaForex, ktorá vám umožňuje replikovať pokyny obchodníkov, aj keď práve nemáte k dispozícii svoj obchodný terminál. Výber obchodníka a nastavenie automatického kopírovania aktivity zvoleného obchodníka vám zaberie iba chvíľu. Rovnako krátko trvá aj nastavenie účtu, aby iní mohli kopírovať obchody od vás.

Jednou z výhod systému ForexCopy je jeho spoľahlivosť. Sledovatelia majú do istej miery kontrolu nad situáciou, pretože peniaze zostávajú na ich účtoch. Môžu si prispôsobiť nastavenia a dokonca aj manuálne zrušiť skopírované pokyny, ak sa im zdajú potenciálne nevýhodné. Účet aj prostriedky majú pod kontrolou ForexCopy sledovatelia, ktorí sa môžu kedykoľvek z odberu obchodníka odhlásiť.

Predtým, ako začneme, zadefinujeme si tieto pojmy:

 • Klient je fyzická alebo právnická osoba, ktorá so spoločnosťou uzavrela príslušnú Klientsku zmluvu a zaregistrovala si živý obchodný účet.
 • Sledovateľ je klient, ktorý sa zaregistroval ako sledovateľ s cieľom kopírovať obchody iných obchodníkov.
 • Obchodník je klient, ktorý sa v systéme ForexCopy zaregistroval ako Obchodník. Obchodná aktivita na účte obchodníka slúži ako signál pre obchody, ktoré sa majú skopírovať na účet sledovateľa.

Predtým, ako sa rozhodnete kopírovať, by ste mali vziať do úvahy tieto dôležité informácie:

 • V systéme ForexCopy môžu byť zaregistrované len účty v USD.
 • Minimálny zostatok na účte pre kopírovanie obchodov je 10 USD.
 • Maximálny počet obchodníkov, ktorých môžete súčasne kopírovať, je neobmedzený.
 • Maximálna suma investovaná do kopírovania obchodov jedného obchodníka nie je obmedzená.
 • Minimálna suma pri kopírovaní obchodu je 4 USD; obchody s nižšou sumou sa neotvárajú.

Ak manuálne zatvoríte skopírovaný obchod, tak:

 • ak je obchod ziskový, obchodníkovi sa vyplatí provízia.
 • ak obchod nie je ziskový, provízia sa vyplatí na základe podmienok odberu.
 • Odber zostane aktívny, až kým ho sledovateľ alebo obchodník nezrušia v Klientskom kabinete.
ForexCopy obchodníci

Spoločnosť InstaForex pozýva obchodníkov, aby sa zaregistrovali do jej inovatívneho systému ForexCopy a za poplatok sledovateľom ponúkali službu kopírovania svojich obchodov. Za sprístupnenie svojich obchodov na kopírovanie dostávajú ForexCopy obchodníci províziu, a to buď za každý skopírovaný obchod alebo za každý deň odberu.

Ak sa chcete stať ForexCopy obchodníkom, otvorte si živý účet na ľubovoľnom serveri spoločnosti InstaForex a zaregistrujte sa do systému ForexCopy ako obchodník. Po registrácii si stanovte podmienky kopírovania pre svojich sledovateľov a vyberte si jednu z nasledujúcich možností platby:

Provízia za úspešný obchod:

 • províziu za obchod zaplatí ForexCopy sledovateľ len za úspešné obchody;
 • províziu za 0,01 lotu platí ForexCopy sledovateľ za 0,01 lotu úspešných obchodov;
 • podiel zo zisku platí ForexCopy sledovateľ len za úspešné obchody.

Provízia za zobchodované loty:

 • provízia za objem 0,01 lotu obchodov skopírovaných na účet ForexCopy sledovateľa bez ohľadu na to, či sa uzavrú so ziskom alebo stratou. Tento typ provízie sa účtuje za ziskové aj stratové obchody a platia ju sledovatelia na konci dňa;
 • provízia 0,5 pipu za 1 lot zobchodovaný všetkými ForexCopy sledovateľmi. Tento typ provízie sa účtuje za ziskové aj stratové obchody. Dôležité je, že túto províziu platí InstaForex, vďaka čomu môžu ForexCopy obchodníci ponúkať svoj projekt sledovateľom zadarmo a tak ho spopularizovať.

Provízia za každý deň odberu:

 • provízia za každý deň odberu sa platí denne okrem dní, keď je devízový trh zatvorený kvôli sviatku (25. decembra a 1. januára) a víkendov (sobôt a nedelí).

Po registrácii v systéme ForexCopy pridáme váš obchodný účet do zoznamu verejne monitorovaných účtov, ktorý si denne prezerajú tisícky potenciálnych sledovateľov hľadajúcich najlepšie investičné projekty. Systém ForexCopy neobmedzuje, koľko sledovateľov môže obchodník mať: svoje obchody môže ponúkať na kopírovanie desiatkam, stovkám aj tisícom sledovateľov na celom svete. Systém kopírovania je plne automatizovaný a nevyžaduje od obchodníka žiadne ďalšie kroky. Ten sa tak môže plne sústrediť na obchodovanie na forexe.

ForexCopy obchodníci môžu kopírovať obchody iných ForexCopy obchodníkov, ak si ich vyberú zo zoznamu monitorovaných účtov. Pripojením k skupine obchodníkov, ktorých pokyny sa kopírujú integrovane, môže sledovateľ pokryť možné straty. Takisto sa môže pripojiť k inej skupine iných sledovateľov a kopírovať obchody jedného obchodníka v menšom rozsahu. Vďaka kopírovaniu pokynov iných obchodníkov môže obchodník analyzovať ich stratégie, kombinovať rôzne obchodné metódy, technickú a fundamentálnu analýzu a spriemerovať riziká.

V závislosti od spôsobu platby sa provízie ForexCopy obchodníkom vyplácajú v závere dňa alebo po zrušení odberu. Obchodník môže stanoviť províziu za každý deň odberu a dostávať províziu každý deň. Ak obchodník stanoví províziu za obchod, dostane províziu za každý ziskový obchod po tom, čo ich sledovateľ zruší odber. V druhom prípade sa provízia vypočíta na základe obchodného výsledku (celkový zisk a celková strata) za obdobie odberu obchodov ForexCopy obchodníka. Provízia za zobchodované loty sa pripisuje denne v tie dni, keď došlo ku kopírovaniu obchodov na účet sledovateľa. Všetky provízie sa vyplácajú automaticky a nevyžadujú sa žiadne ďalšie kroky. Obchodník aj sledovateľ si môžu aktuálnu sumu provízií zistiť na internete.

ForexCopy sledovatelia

Systém ForexCopy spoločnosti InstaForex poskytuje investorom širokú škálu finančných služieb. Systém ForexCopy, ktorý vyvinula spoločnosť InstaForex, je vo svete online maklérstva jedinečný, a to vďaka revolučnému prístupu k investíciám do ForexCopy projektov a prehodnoteniu základných princípov finančného vyrovnania medzi obchodníkom a jeho sledovateľom.

 • Systém ForexCopy umožňuje online kopírovanie pokynov zadaných najlepšími obchodníkmi. Riziko straty sa dá znížiť kopírovaním obchodov viacerých obchodníkov a zvolením kombinácie ich stratégií na základe technickej aj fundamentálnej analýzy.
 • ForexCopy sledovatelia nepresúvajú svoje prostriedky na účty ForexCopy obchodníkov. Peniaze zostávajú na účte sledovateľa, kde ich má pod kontrolou. Sledovateľ preto nemusí žiadať o vrátenie peňazí z účtu obchodníka.
 • Sledovatelia si môžu prispôsobiť pomer kopírovaných pokynov. To môže byť výhodné, ak chce sledovateľ znížiť riziko kopírovania obchodov v pomere 1 : 1 alebo ak sledovateľ nemá dostatok prostriedkov na kopírovanie všetkých obchodov.
 • Systém ForexCopy umožňuje sledovateľom zvoliť si menové páry, ktoré chcú kopírovať. Tento parameter si sledovateľ zvolí, keď sa prihlasuje na odber konkrétneho obchodníka. Sledovateľ môže kedykoľvek zmeniť zoznam obchodných nástrojov bez toho, aby zrušil odber.
 • Pri úprave parametrov rozšíreného odberu si môže sledovateľ určiť rozsah obchodovaných objemov. Možnosť Rozsah lotov sledovateľom umožňuje kopírovať iba tie obchody, ktoré spadajú do stanoveného rozsahu (minimálny a maximálny objem) a zvoliť si princípy, ktorými sa bude riadiť kopírovanie v prípade, ak sa prekročí minimálna alebo maximálna hranica. Parameter Fixný lot otvorí všetky obchody skopírované z účtu obchodníka vo fixnom objeme.
 • ForexCopy sledovatelia platia provízie buď za kopírovanie všetkých alebo len ziskových obchodov podľa toho, aký typ provízie si vyberie ForexCopy obchodník. Ak platia len za ziskové obchody, zisk musí prevýšiť sumu provízie, ktorú sledovateľ zaplatí obchodníkovi za kopírovanie jeho obchodov. Sledovateľ nie je povinný platiť za stratové obchody. Tento druh provízie zvýhodňuje sledovateľov a chráni ich záujmy.
 • Ak si sledovateľ vyberie takého obchodníka, ktorý si určil dennú platbu provízií, potom platí za každý deň odberu s výnimkou dní, keď je devízový trh zatvorený kvôli sviatku (25. decembra a 1. januára) alebo víkendov (soboty a nedele). ForexCopy obchodníci si môžu tento typ výpočtu provízií určiť na základe stratégie, ktorú používajú.
 • Kopírovanie obchodov môže byť pre sledovateľov aj bezplatné, ak ForexCopy obchodník nastaví províziu za zobchodované loty. V takom prípade ju zaplatí InstaForex.

Pre kopírovanie obchodov je nutné si otvoriť živý účet na ktoromkoľvek serveri spoločnosti InstaForex a zaregistrovať sa do systému ForexCopy ako sledovateľ. Po registrácii si sledovateľ môže preštudovať zoznam monitorovaných účtov a podmienky kopírovania, za ktorých obchodníci poskytujú svoje služby. Sledovateľ má tiež možnosť nastaviť si parametre odberu pre každého obchodníka zvlášť: môže si zvoliť menové páry a pomer kopírovania pokynov.

Sledovateľ si parametre odberu nastavuje pre každého obchodníka zvlášť a môže ich zmeniť bez toho, aby musel zrušiť odber. Ak obchodník zmení spôsob platby, nebude sa to týkať tých sledovateľov, ktorí už obchody tohto obchodníka odoberajú. Systém chráni sledovateľov pred akýmikoľvek jednostrannými zmenami zo strany obchodníka a garantuje, že podmienky kopírovania, s ktorými sledovateľ súhlasil, zostanú zachované.

Systém je plne automatizovaný a nevyžaduje od sledovateľa žiadne ďalšie kroky. Keď obchodník schváli odber, sledovateľ bude pravdepodobne musieť počkať ešte asi 15 minút, kým bude systém ForexCopy pripravený kopírovať obchody obchodníka. Každý sledovateľ môže v Klientskom kabinete sledovať štatistiky obchodovania a svoj zostatok na účte.

V závislosti od spôsobu platby dostáva obchodník províziu v závere obchodovacieho dňa alebo po zrušení odberu. Obchodník si môže zvoliť buď dennú províziu a dostávať provízie každý deň alebo províziu za obchod a dostať províziu za každý ziskový obchod vtedy, keď jeho sledovateľ zruší odber. Všetky typy provízií sa pripisujú automaticky a nevyžadujú žiadne dodatočné kroky. Obchodník aj sledovateľ si môžu na internete pozrieť aktuálnu výšku provízie.

Sledovatelia si v systéme ForexCopy môžu zmeniť svoj profil a stať sa obchodníkmi s právom kopírovať pokyny iných obchodníkov. Túto možnosť nastavia výberom príslušného parametra vo svojom profile. Takýto zmenený účet sa navyše zaradí do zoznamu monitorovaných účtov v systéme ForexCopy.

Kopírovanie obchodov

Systém ForexCopy bol navrhnutý tak, aby umožnil jednému obchodníkovi kopírovať obchody iných obchodníkov. Každý používateľ systému ForexCopy môže sledovať obchodné stratégie, ktoré mu najviac vyhovujú, tak, že si vyberie obchodníkov zo zoznamu verejne monitorovaných účtov a okopíruje ich obchody.

Každý používateľ systému ForexCopy môže kopírovať obchody iných používateľov a/alebo umožniť iným používateľom, aby kopírovali jeho obchody.

V systéme ForexCopy existuje mnoho spôsobov platby. ForexCopy obchodník dostáva províziu za to, že umožňuje jednému alebo viacerým ForexCopy sledovateľom kopírovať svoje obchody. Platiť sa môže provízia za skopírovaný obchod, provízia za deň a podiel na zisku z obchodovania. Ak si sledovateľ vyberie poslednú možnosť, platí len za tie skopírované obchody, ktoré priniesli zisk.

ForexCopy obchodník môže navyše sledovateľom ponúkať svoje služby zadarmo. Ak si obchodník zvolí províziu za zobchodované loty, zaplatí ju InstaForex.

Počet obchodov skopírovaných od viacerých obchodníkov nie je obmedzený: sledovateľ si môže systém nastaviť tak, aby skopíroval všetky ich obchody.

Každý zákazník spoločnosti InstaForex sa môže zaregistrovať v systéme ForexCopy a prihlásiť sa na odber ľubovoľného počtu obchodníkov. Registrácia do systému nie je nijako obmedzená, s výnimkou toho, že vo ForexCopy sa môže registrovať len účty v USD. Registrácia do systému je navyše bezplatná.

Podmienky kopírovania:

 • Na účte sledovateľa sa otvoria len tie obchody, ktoré obchodník otvoril po tom, ako sa sledovateľ uňho prihlásil na odber.
 • Otváracie a/alebo uzatváracie ceny obchodov skopírovaných na účte sledovateľa sa môžu líšiť od otváracích a/alebo uzatváracích cien na obchodníkovom účte. Môže sa tak stať z dôvodu technickej náročnosti systému ForexCopy, ktorý kopíruje obchody na sledovateľovom účte s maximálne 2-minútovým oneskorením.
 • Systém zaisťuje kopírovanie obchodov z obchodníkovho účtu na účet sledovateľa v reálnom čase s maximálnym prípustným oneskorením 2 minúty.
 • Pokyny, ktoré sú otvorené kratšie ako 2 minúty, sa nemusia z obchodníkovho účtu skopírovať na účet sledovateľa.
 • Pri otváraní obchodov na účte sledovateľa sa uplatňuje trhová cena dostupná v čase kopírovania a nie cena, pri ktorej otváral pôvodný obchod obchodník.
 • Všetky kopírované aktivity ForexCopy obchodníka sa automaticky replikujú na účte ForexCopy sledovateľa.
 • Na kopírovaných obchodoch sa automaticky nastavuje rovnaký pokyn Stop Loss a Take Profit ako na pôvodných obchodoch ForexCopy obchodníka.
 • Ak ForexCopy obchodník zmení nastavenia Stop Loss alebo Take Profit na otvorenom obchode, tieto zmeny sa prejavia aj na skopírovanom obchode ForexCopy sledovateľa s prípustným oneskorením, ktoré v priemere netrvá viac ako 2 minúty.
 • Objemy skopírovaných obchodov sa vypočítajú na základe pomeru kopírovania pokynov, ktorý si ForexCopy sledovateľ určí pri prihlasovaní na odber ForexCopy obchodníka.
 • ForexCopy sledovateľ môže zatvoriť konkrétny skopírovaný obchod bez toho, aby sa musel odhlásiť z odberu účtu ForexCopy obchodníka.

Odber kopírovaných obchodov v systéme ForexCopy sa ukončí, ak:

 • Obchodník ukončí odber kliknutím na "Odhlásiť" v Klientskom kabinete;
 • Sledovateľ ukončí odber kliknutím na "Odhlásiť" v Klientskom kabinete;
 • Na účte sledovateľa nie je dostatok prostriedkov na zaplatenie provízie obchodníkovi;
 • Sledovateľ nemá na účte dostatočné prostriedky na kopírovanie obchodov obchodníka;
 • Spoločnosť zruší odber, ak obchodník alebo sledovateľ doručia Oddeleniu zákazníckej podpory žiadosť o zrušenie.
Možnosti platby

Systém ForexCopy spoločnosti InstaForex umožňuje investorom kopírovať obchody najlepších ForexCopy obchodníkov. Čím je tento systém zaujímavý pre skúsených obchodníkov? Za ponúkanie svojich služieb ForexCopy obchodníci dostávajú províziu za skopírované ziskové obchody, províziu za zobchodované loty alebo províziu za každý deň odberu.

ForexCopy obchodníci, ktorí sledovateľom ponúkajú svoje obchody na kopírovanie, sú odmeňovaní rôznymi spôsobmi. Pri registrácii do systému si obchodník vyberie jednu z nasledujúcich možností platby:

 • denná provízia (sledovatelia zaplatia províziu v závere každého obchodovacieho dňa okrem voľných dní na devízovom trhu);
 • provízia za každý obchod otvorený v rámci odberu ForexCopy účtu;
 • podiel zo zisku, ktorý platia sledovatelia;
 • provízia za objem skopírovaných obchodov uzatvorených so ziskom alebo stratou;
 • bezplatné kopírovanie (obchodník dostáva províziu za zobchodované loty od brokera).

ForexCopy obchodníci si stanovia spôsob platby pri registrácii do systému. Pre každý ForexCopy odber sa spôsob platby stanovuje individuálne: jeden obchodník môže dostávať provízie od sledovateľov viacerými spôsobmi: za každý deň, za každý obchod alebo ako podiel na zisku.

Vďaka možnosti zvoliť si a zmeniť spôsob platby za odber ForexCopy účtov je možné vytvoriť také podmienky, ktoré budú vyhovovať obom stranám: niekomu vyhovuje možnosť platiť po generovaní zisku (platba podielu na zisku), iní preferujú platiť za každý obchod. Sloboda výberu a sloboda ponuky sú základom úspechu systému ForexCopy a lákajú obchodníkov, ktorí chcú zarobiť na svojom vlastnom obchodovaní aj na poskytovaní služby kopírovania obchodov.

Riziká spojené s kopírovaním obchodov

Like online trading in general, the ForexCopy system involves certain risks arising in the process of copying transactions. Thus, the Follower is strongly recommended to carefully read and consider the following risks before registering with the ForexCopy system:

 • ForexCopy features are highly speculative, therefore, you could sustain significant losses.
 • Copying trades in the ForexCopy system occurs without manual intervention of the Follower.
 • The Company, its affiliates, their employees, and agents are not investment or financial advisers and shall not be liable for any losses that the Follower may sustain. If the ForexCopy Follower makes investment decisions in reliance on the information that is available on the Company and affiliated party’s websites or as a result of the use of the ForexCopy features, the Follower does so at their own risk.
 • If Followers somehow change the parameters of the copied trades, then they should be ready that their results may considerably differ from those of a Trader they are subscribed to.
 • The ForexCopy Follower shall agree that if by any technical reason their subscription to ForexCopy is stopped by means other than un-subscription done by them or their ForexCopy Trader, the Company is not accountable for opened trades that were left open following such un-subscription.
 • The ForexCopy system is a technically complex service that can have bugs from time to time. In the event that the copying occurred with an error or did not occur at all, the Follower cannot regard this as a potential profit or loss. Therefore, he/she cannot claim compensation from the Company.
 • The Trader`s deals are copied proportionally in accordance with the ratio set by the ForexCopy Follower when subscribing to this Trader. Trades below the minimum lot range are not opened. All copied deals are modified and/or closed automatically on the ForexCopy Followers` accounts if and when the Trader modifies/closes the deals for whatsoever reason, without providing any further notice.
 • The past performance statistics appearing on the Company and affiliated party’s websites and applications are not indicative of future results and should be considered as hypothetical. It is important to understand that past performance is not a guarantee of future performance. ForexCopy does not make decisions about trades itself but only transmits information about trades from one account to another.
 • The ForexCopy parameters assist you in testing, evaluating, and selecting your investment strategy by providing you with the detailed account information, trading history, risk profile, and other significant information you should carefully consider before selecting to copy a specific account.

In addition to the above, let’s also consider the risks associated with the strategy of using the ForexCopy system.

RISKS TO WATCH OUT FOR IN COPY TRADING

Erroneous parametersIf the Follower sets improper subscription parameters neglecting the allowed leverage, it can cause a premature Stop Out.

Insufficient DiversificationThe Follower copies several trades but their results are too correlated and do not provide adequate diversification across different asset classes.

Lack of proper researchHasty subscribing to an experienced Trader without studying his trading style can lead to a mismatch between the psychological profiles of the Trader and the Follower.

Market RisksA significant news event, such as the central bank intervention, can cause a Stop Out because of abrupt, continued, sharp fluctuations in the currency market.

Risks associated with TradersThe Trader discontinues or changes their trading strategy without notice or becomes too aggressive, which could mean riskier trades that do not agree with the Follower’s risk profile.

The Follower subscribes to the wrong Trader who starts off well with seemingly high profits but with no long-term proven trading history. It is always necessary to examine the trading style and get information about how some Traders decide to close loss-making trades.

When the Follower subscribes to too many Traders, he/she may simply get confused and not get experience and profit.

Risks associated with specific strategies

Risks associated with Martingale Strategy Traders. These are the most risky Traders to follow. To the untrained eye, they are the most appealing Traders to choose, and it is the most tricky feature about them.

The Traders who employ the Martingale strategy do not recognize their losses. They simply double down and can gain profits for several days in a row. The losses are rarely apparent and such Traders are often in the top positions in the rating.

A deliberate unwillingness to cut losses is the riskiest approach to investing in general. It’s true that this trading strategy frequently ignores account losses when the price changes direction. You just wait a few days, and the Martingale strategy takes its course, quickly recovering all the losses.

The problem arises when the price changes direction in a persistent manner which results in a Stop Out in your account with horrendous losses.

Risks associated with a day Trader. Day Traders are all about the right mindset. With day trading, you could see a string of small losses before seeing a profit and you could come across losses and profits very similar to each other before seeing a real and permanent capital increase.

Day trading techniques commonly follow the pattern, whereas profits and losses at certain periods tend to be equivalent. In this case, the account balance remains fairly constant with slight declines.

It is just a matter of having patience with the strategy of the Trader whose trading is going through a bad turn of the cycle. However, if the strategy is effective, sooner or later it will come back to profit.

The risk lies in your inability to wait.

Risks associated with a long-term Trader. An investor who follows this kind of Traders should be aware of the need to have the right mindset.

When Followers subscribe to long-term Traders, they may not see any substantial profits but rather small losses at the start.

In general, Traders who strictly adhere to long-term techniques are the least risky of all as they often set stop losses and let profits run. It is not a quick process.

Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.