You are about to be redirected to
www.instaforex.com
The services on this website better suit your location
 
 
Open Account

Odporúčanie spoločnosti InstaForex klientom

Spoločnosti však nezaostávajú: hneď po vyvinutí nového typu útokov útočníkmi, ktorí sa snažia získavať informácie, obchod reaguje aplikáciou nového bezpečnostného systému na ochranu osobných údajov svojich klientov a lákajú odborníkov na posilňovanie ochrany elektronickej pošty. Klienti sa tiež snažia zabezpečiť sa pred tokom neoprávneného zasielania a vytvárania prísnych pravidiel pre prácu s elektronickou poštou.

Napriek tomu takzvané „preteky v zbrojení medzi spoločnosťami a klientmi na jednej strane a podvodníkmi získavajúcimi heslá na druhej strane nie je najrozumnejšie a najjednoduchšie riešenie. Konsolidácia síl spoločnosti a jej zákazníkov je účinná a racionálna. Spoločnosti by mali aktívne informovať svojich klientov o možnosti použitia súboru opatrení zameraných na minimalizáciu svojich rizík vyplývajúcich z útokov typu phishing.

Spoločnosť InstaForex odporúča základné pravidlá pre svojich klientov, na základe ktorých bude možné zabezpečiť finančné prostriedky a obchodovanie pred útokmi tretích strán:

  • uistite sa, že váš počítač nie je infikovaný škodlivým softvérom. Funkcia vírusov a škodlivého softvéru je často zameraná na prenos dôverných informácií tretím stranám. Inštalujte si antivírusový program a pravidelne si aktualizujte softvér;
  • za žiadnych okolností by ste nemali poskytovať informácie, ktoré obsahujú vaše heslo inej osobe, ani zamestnancom spoločnosti InstaForex. Zamestnanci spoločnosti InstaForex nikdy nežiadajú o poskytnutie hesla k vášmu obchodnému účtu;
  • inštalujte si a používajte osobnú bránu firewall. Táto vás bude chrániť pred neoprávneným prístupom k informáciám vo vašom počítači;
  • ak máte podozrenie, že niekto pozná vaše prihlasovacie meno a heslo, zmeňte si heslo vo svojom kabinete alebo sa obráťte na služby podpory spoločnosti InstaForex;
  • nikdy neotvárajte podozrivé súbory, ktoré sú vám zaslané e-mailom;
  • nikdy nepostupujte podľa odkazov s otázkami, ktoré nájdete v elektronickej pošte vyzerajúcej ako pošta od spoločnosti InstaForex, dokonca aj keď sa adresa bude zdať podobná adrese v e-mailoch zo stránok spoločnosti InstaForex;
  • nikdy neodpovedajte na e-mail, o ktorom predpokladáte, že zaslala spoločnosť InstaForex s ponukou na získanie bonusu, ceny alebo inej odmeny a požiadavkou o potvrdenie prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla v vášmu obchodnému účtu.

« Back to security page

Pozri taktiež

Metals trading with InstaForex

Metals trading with InstaForex

Precious metals are one of the most stable and effective tools for saving money. Having a status of the safe-haven asset, gold helps investors to protect their funds both during economic stability and financial turmoil. That is why, for many decades gold has been an integral part of asset portfolios of many investors. We give you the opportunity not only to invest in precious metals, but also to use this trading instrument for making transactions with forward contracts that bring decent profits. At InstaForex you can start trading CFDs on gold, silver, copper, platinum, and palladium.

Metals trading with InstaForex

Precious metals are one of the most stable and effective tools for saving money. Having a status of the safe-haven asset, gold helps investors to protect their funds both during economic stability and financial turmoil. That is why, for many decades gold has been an integral part of asset portfolios of many investors. We give you the opportunity not only to invest in precious metals, but also to use this trading instrument for making transactions with forward contracts. At InstaForex you can start trading CFDs on gold, silver, copper, platinum, and palladium.

InstaForex mobile services: for those who know the value of time
InstaForex on your smartphone
Stay tuned for the latest events in financial markets whenever and wherever you are!

InstaForex mobile services: for those who know the value of time

Want to use every minute to benefit from trading? We have great news! InstaForex trading platform is available on your smartphone anytime at any spot in the world. InstaForex mobile services and apps will help you keep up to date with the latest developments in financial markets. This tool can be useful for both experienced and novice traders.

InstaForex mobile services: for those who know the value of time

Want to use every minute to benefit from trading? We have great news! InstaForex trading platform is available on your smartphone anytime at any spot in the world. InstaForex mobile services and apps will help you keep up to date with the latest developments in financial markets. This tool can be useful for both experienced and novice traders.

Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.