empty
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка

Awesome Oscillator - AO: описание, настройка и приложение

Индикатор, който може да показва какво се случва с двигателната сила на пазара е Awesome Oscillator, AO на Бил Уилямс. Компоненти на индикатора: проста плъзгаща средна с период 34 конструирана според средната точка на бара (H+L)/2, което се изважда от проста плъзгаща средна с период 5, изградена по същия начин (H+L)/2.

Сигнали за покупка

Чиния

Когато е над нулата, хистограмата дава единствено сигнали за покупка.

Бележка:

Когато хистограмата започне да променя посоката си от най-ниската точка до най-високата се образува бар, който е по-нисък от първия и е червен, е налице сигнал "Чиния".

За регистрирането на сигнал "Чиния" е необходима появата на поне 3 бара на хистограмата.

Имайте предвид, че използвайки сигналът "Чиния" за покупка, Awesome Осцилатора трчбва да бъде над нулевата линия.

Пресичане на нулата

Когато хистограмата премине негативните стойности и премине към позитивните, получаваме сигнал за покупка.

Условия:

само два бара са необходими за сигнала;

един от баровете трябва да бъде под нулата, а вторият трябва да я преминава (преминаване от отрицателни стойности към положителни).

Може да се получи сигнал за покупка и продажба по едно и също време.

Два шипа

Когато стойността на хистограмата е под нулевата линия, само тогава може да даде сигнал за покупка.

Запомнете:

ако шипа е надолу (най-ниския минимум), точно под нивото на нулата и следван от друг шип надолу, който е по-голям от предходния (отрицателна стойност, която е по-малка по абсолютна стойност, и е близо до нулевата линия), формира сигнал.

Хистограмата трябва да се помества между два шипа. Сигналът не е валиден, ако хистограмата премине нулата между шиповете. Веднага щом хистограмата премине нулевата линия, незабавно се получава сигнал за покупка.

Новите шипове на хистограмата трябва да бъдат различни по размер, т.е. всеки нов шип трябва да бъде по-голям от предходния.

Допълнителен сигнал за покупка е формирането на нов по-висок шип; през това време хистограмата не трябва да преминава нулевата линия.

Сигнали за продажба

При Awesome Осцилатора, сигналите за продажба са същите като тези за купуване. Сигналът "Чиния" е обърнат, разположен по-ниско от нулевата линия. "Преминаване на нулата" – първия бар е по-висок от от нулевата линия, втория бар е по-нисък или спадащ. "Два шипа" е обърнат и се формира над нулевата линия.

Изчисляване

AO е проста плъзгаща средна с период 34, прекарана през централните точки на баровете (H+L)/2, и извадена от проста плъзгаща средна с период 5, изчислена по същия начин (H+L)/2.

MEDIAN PRICE = (HIGH+LOW)/2

AO = SMA(MEDIAN PRICE, 5)-SMA(MEDIAN PRICE, 34)

Където:

SMA - Проста плъзгаща средна.

   Назад към списъка с индикатори   
Назад към списъка с индикатори
Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.