empty
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка

Индекс на Паричните Потоци - MFI: описание, настройка и приложение

Техническият индикатор Индекс на Паричните Потоци, MFI определя наситеността на паричните инвестиции в инструмента. Изгражда се и се интерпретира по същия начин като Relative Strength Index, с тази разлика, че MFI взима предвид обемите.

Анализирайки Индекса на Паричните Потоци имайте предвид следното:

Раздалечаване на индикатора и ценовото движение. Ако цената расте, а MFI спада (или обратно) има голяма вероятност цената да се обърне;

Стойност на Индекса на Паричните Потоци над 80 и под 20 предупреждава за потенциален връх или дъно на пазара.

Изчисляване

Изчисляването на Индекса на Паричните Потоци включва няколко етапа. Първо се определя типичната цена (TP) за въпросния период.

TP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3

Тогава се изчислява сумата на паричните потоци (MF):

MF = TP * VOLUME

Ако днешната типична цена е по-голяма от вчерашната, тогава паричните потоци се считат за положителни. Ако днешната типична цена е по-ниска от вчерашната, паричните потоци се считат за отрицателни.

Позитивният паричен поток е сумата от положителните парични потоци за определен период от време. Отрицателен паричен поток е сумата от отрицателни парични потоци за избран период от време.

След товасе изчислява паричното съотношение (MR) разделяйки положителните на отрицателните парични потоци:

MR = Положителни Парични Потоци (PMF)/Отрицателни Парични Потоци (NMF)

Накрая се изчислява индекса на паричните потоци използвайки следната формула:

MFI = 100 - (100 / (1 + MR))

   Назад към списъка с индикатори   
Назад към списъка с индикатори
Take the first step towards your goal
Open account
Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.