empty
Budete presmerovaní na
www.instaforex.com
Služby na tejto webovej stránke lepšie vyhovujú vašej polohe
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

Riziká, na ktoré si treba dávať pozor pri obchodovaní kopírovaním

Nesprávne parametre

Ak sledovateľ nastaví nesprávne parametre odberu signálov a zanedbá povolený pákový efekt, môže to spôsobiť predčasný stop out.

Nedostatočná diverzifikácia

Sledovateľ kopíruje viaceré obchody, ktorých výsledky by mohli mať rovnaký efekt. Takéto obchody nepredstavujú dostatočnú diverzifikáciu a obchodovanie s rozličnými druhmi aktív.

Nedostatočné preskúmanie možností

Obchodníkovi, ktorý sa dostatočne neoboznámi so štatistikami a neriadi sa metodológiou, na základe ktorej systém ForexCopy zaraďuje jednotlivých obchodníkov do rizikových kategórií, by sa riskantné signály mohli zdať lepšie ako v skutočnosti sú. Sledovateľa by to tiež mohlo viesť k odoberaniu signálov od obchodníkov, ktorých stratégie sú nevhodné pre ich rizikový a psychologický profil.

Trhové riziká

Významná udalosť, ako napríklad zásah centrálnej banky môže vďaka náhlym, pokračujúcim, výrazným výkyvom na trhu s cudzími menami vyvolať stop out.

Riziká týkajúce sa obchodníkov

Obchodník bez oznámenia preruší či zmení svoju obchodnú stratégiu, alebo jeho štýl obchodovania sa stane agresívnejší a jeho obchody riskantnejšie, čo by nemuselo vyhovovať rizikovému profilu sledovateľa.

Sledovateľ začne odoberať signály obchodníka, ktorý v určitom čase dosahoval viditeľne vysoké zisky, no v jeho štatistike chýba dlhodobá obchodná história. Je dôležité si vždy spraviť prieskum o tom, aký štýl obchodovania má daný obchodník, ako na trh vstupuje a ako sa rozhoduje o zavretí stratových obchodov. Je rozumnejšie vyberať si obchodníkov, ktorí majú dlhú históriu stabilných ziskov namiesto obchodníkov, ktorí krátkodobo dosahujú vysoké zisky.

Ak začne sledovateľ odoberať signály veľkého počtu obchodníkov naraz, mohlo by to vyvolať stop out. Diverzifikácia je potrebná, avšak vo veľkej miere by mohla škodiť. Je to porovnateľné s chybou obchodníka, ktorý otvorí veľké množstvo pozícií v krátkom časovom rozostupe. Sledovateľ by sa mal uistiť, že kopíruje obchody, ktoré vyhovujú jeho podmienkam a možnostiam, keďže všetky kroky, ktoré podnikne obchodník, sa skopírujú aj na účte sledovateľa.

Riziká spojené s určitými stratégiami

Riziká spojené so stratégiou Martingale. Obchodníci, ktorí využívajú túto stratégiu, patria medzi najrizikovejších obchodníkov na kopírovanie. Neskúsených obchodníkov môže ich štýl obchodovania zaujať, a to je práve ich najzradnejšia vlastnosť.

Obchodníci, ktorí používajú túto stratégiu, ignorujú straty. Zdvojnásobujú sumu, s ktorou obchodujú a môžu dosahovať zisk niekoľko dní za sebou. Straty takmer nie sú badateľné a títo obchodníci sú často v dosahovaní zisku na vrchole rebríčka.

Systematické vyhýbanie sa znižovaniu rizika je v obchodovaní vo všeobecnosti najriskantnejším prístupom. Táto technika vyžaduje, aby si obchodník pri zmene smerovania ceny nevšímal straty na účte. Je potrebné počkať pár dní, kým martingale nadobudne svoj smer a rýchlo vynahradí všetky straty.

Problém nastane vtedy, keď cena neustále mení smer, čo vyústi do stop outu a do obrovskej straty na vašom účte.

Riziká spojené s intradenným obchodovaním. Intradenní obchodníci musia mať správny prístup. Intradenný obchodník môže mať pred dosiahnutím zisku dlhé obdobia malých strát. Pred dosiahnutím reálneho a trvalého zvýšenia kapitálu teda aj vy môžete zažiť obdobia strát a ziskov, ktoré sú si podobné.

Techniky denného obchodovania zvyčajne nasledujú vzor, podľa ktorého sú zisky a straty v určitých obdobiach rovnaké, a zostatok na účte sa príliš nemení, prípadne iba mierne klesá.

Vo chvíli, keď sa stratégia obchodníka nachádza v stratovom období, je potrebné mať trpezlivosť. Ak sa stratégia ukáže ako efektívna, čoskoro prinesie zisk.

Riziko spočíva v tom, že nebudete trpezlivý.

Riziká spojené s dlhodobými obchodmi. Investor, ktorý odoberá signály obchodníka, ktorý sa venuje dlhodobým obchodom, by mal vedieť, že najdôležitejšie je mať správny prístup.

Keď sledovatelia odoberajú signály takýchto obchodníkov, na začiatku by nemali očakávať žiadne veľké zisky, skôr by sa mali pripraviť na menšie straty.

Obchodníci, ktorí sa seriózne venujú dlhodobým technikám obchodovania, vo všeobecnosti podstupujú najmenšie riziko. Často si zadávajú príkazy stop loss a zisky nechávajú plynúť. Nie je to rýchly proces.

Pre mnohých sledovateľov to však môže byť problém, pretože v domnení, že sa zle rozhodli, prestanú odoberať signály obchodníka a stratégii tak nedajú čas, aby prejavila svoj potenciál.

Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off